Användaravtal

Detta avtal fastställer villkoren för användning av material och tjänster på webbplatsen www.conifitness.com (“Webbplatsen”).
1.Allmänna villkor
1.1. Användning av material och tjänster på Webbplatsen regleras av den tillämpliga lagstiftningen.
1.2. Detta Avtal är ett offentligt erbjudande. Få tillgång till material på den Webbplats Användaren accepterar detta Avtal.
1.3. Webbplatsens administration kan när som helst ensidigt ändra villkoren i detta Avtal. Sådana ändringar träder i kraft efter 3 (Tre) dagar från avsändandet den nya versionen av Avtalet på webbplatsen. I fall av oenighet Användaren ändrat det skall vägra att ge tillgång till Webbplatsen och sluta använda material och tjänster på Webbplatsen.
2. Skyldigheter För Användaren
2.1. Användaren samtycker till att inte vidta någon åtgärd som skulle kunna betraktas som brott mot den internationella rättens normer, bland annat i fråga om intellektuell egendom upphovsrätt och/eller närstående rättigheter, samt eventuella åtgärder som leder till eller kan leda till tekniska fel på Webbplatsen och Webbplatsens tjänster.
2.2. Användning av material på denna Webbplats utan uttryckligt medgivande är förbjuden. För laglig användning av Webbplatsen måste vara slutsatsen av licensavtal från rättighetshavarna.
2.3. När hänvisning till material på Webbplatsen, inklusive upphovsrättsskyddat verk, länk till Webbplatsen krävs.
2.4. Kommentarer och andra Användare anteckningar på Webbplatsen får inte stå i strid med legala krav och allmänt accepterade normer för moral och etik.
2.5. Användaren varnas för att Webbplatsen Administration ansvarar inte för tillgång till och användning av externa resurser, länkar som kan finnas på webbplatsen.
2.6. Användaren samtycker till att Webbplatsen Administration ansvarar inte för och har inga direkta eller indirekta skyldigheter att Användaren i samband med eventuella eller stött förluster eller skador som är relaterade till något innehåll på Webbplatsen, copyright registrering och information om sådan registrering, varor eller tjänster som finns på eller kan nås via externa webbplatser eller resurser eller andra kontakter av Användaren, som trädde han, med hjälp av information från Webbplatsen eller länkar till externa resurser.
2.7. Användaren accepterar att allt material och tjänster på Webbplatsen eller någon del därav, får åtföljas av reklam. Användaren samtycker till att Webbplatsen Administration inte kan ta något ansvar och inte ha några skyldigheter i samband med sådan reklam.